Nawadnianie torów motocrossowych

Automatyczny system nawadniania toru podczas zawodów oraz między treningami sprawia, że korzystanie z obiektu jest bezpieczne i komfortowe zarówno dla zawodników jak i kibiców. Dobrze nawodniony tor podczas wyścigów jest obowiązkiem każdego organizatora zawodów.

Odpowiednie nawilżenie nawierzchni toru pozwala na

  • zabezpieczenie przed pyleniem oraz 
  • wpływa na poprawę warunków jazdy. Rozjeżdżona powierzchnia umożliwia powstawanie kolein, które urozmaicają wyścigi.

Do nawadniania torów motocrossowych polecamy w szczególności zraszacze polowe. W zależności od rozmiaru obiektu mogą być to urządzenia średniego lub dalekiego zasięgu. Zaleca się montaż urządzeń tak, by nie kolidowały z odbywającymi się przejazdami oraz były w bezpiecznej odległości od krawędzi toru. Zraszacze powinny zostać zamontowane na specjalnych stojakach na obwodzie pasa.