Inwestycje i modernizacje w obiektach

  • wykonawstwo kontenerów, magazynów, pomieszczeń z płyt poliuretanowych,
  • pokrycia obiektów poliwęglanem komórkowym 4-16 mm grubości,
  • wymiany powierzchni dachowych i bocznych w szklarniach,
  • montaż pojedynczych, podwójnych, potrójnych folii w tunelach wolnostojących i zblokowanych,
  • systemy zasłon cieniująco- termoizolacyjnych,
  • systemy odprowadzenia wód opadowych do zbiorników nawodnieniowych.