Generatory CO2

Nagrzewnice gazowe - generatory CO2

Nagrzewnice gazowe - generatory CO2

Mogą pracować zarówno na gaz ziemny GZ-35, GZ-50, jak i na gaz płynny propan-butan (zasilanie z butli) lub propan techniczny (zasilanie ze zbiornika). Wykonywane są w wersji z odprowadzeniem spalin, czyli z przewodem spalinowym lub bez niego. Pierwsze rozwiązanie ma standardowo króciec do przyłączenia kanału spalinowego – usuwanie spalin prowadzi się w tym wypadku przewodem giętkim wyprowadzonym na zewnątrz budynku (jego długość waha się od 5 do 10 m). Natomiast nagrzewnice bez odprowadzenia spalin wymagają zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu (np. przez otwarcie okna lub bramy), w którym urządzenie jest ustawione, pobór powietrza bowiem, jak i odprowadzenie spalin odbywa się tutaj bezpośrednio do pomieszczenia. Dostępne są też nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania, gdzie zarówno pobór powietrza, jak i odprowadzenie spalin realizowane jest z przestrzeni zewnętrznej.

Nagrzewnice olejowe - generatory CO2

W zależności od zastosowanego palnika mogą pracować na olej opałowy, napędowy, a nawet na olej przepracowany, a także naftę. Pod względem zróżnicowania konstrukcji nagrzewnice olejowe można też podzielić na:

  • przenośne, bez odprowadzenia spalin,
  • przenośne, z odprowadzeniem spalin,
  • stacjonarne,
  • promienniki olejowe.

Konstrukcje przenośne i przewoźne wyposażone są standardowo w zbiornik oleju, wystarczający na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin nieprzerwanej pracy. Zbiornik taki napełniany jest ręcznie z kanistra. Konstrukcje stacjonarne i podwieszane pobierają paliwo zawsze z zewnętrznego zbiornika, poprzez wewnętrzną pompę paliwową zasysającą olej na odległość do kilkudziesięciu metrów i wysokość najczęściej maksymalnie 3-5 m. Nagrzewnice te mogą być przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak też do pracy zewnętrznej. W drugiej wersji wyposażane są standardowo w podgrzewacz oleju, zapobiegający wytrącaniu się parafin w paliwie olejowym oraz separator wody (w niskiej temperaturze w zbiorniku oleju może dochodzić do wykraplania się wody z pary wodnej znajdującej się w strefie powietrznej zbiornika). Problem „gęstego paliwa” można też rozwiązać, stosując do opalania naftę, która nie zawiera parafin. Spalanie oleju w nagrzewnicach olejowych odbywa się bezzapachowo, nawet w konstrukcjach na olej przepracowany. Powietrze do spalania musi być wolne od substancji mogących powodować korozję palnika (chlor, opary rozpuszczalników, aerozole kwasów i zasad).