Gospodarstwo Ogrodnicze

  • instalacja CO i nawadnianie stołów
  • kotłownie miałowe, gazowe, olejowe 2 MW
  • zbiorniki buforowe 2 x 100 m3
  • nawadnianie sadu jabłoniowego oraz śliwowego 10 ha