Zabytkowy park w Warce - Winiarach

30.10.2013

Instalacja nawadniania dla zabytkowego parku w Warce - Winiarach powstała w ramach rozbudowanego procesu rewitalizacji tego terenu.

Kompleksowo odnowiono tereny zieleni na obszarze parku, dlatego system automatycznego nawadniania nowych nasadzeń był koniecznością. Trawniki są nawadniane automatycznie przez system zraszaczy zasilanych z sieci wodociągowej. Drzewa, krzewy i inne rośliny nawadniane za pomocą linii kroplujących. Układ podzielony na 10 sekcji zraszaczy i 7 sekcji linii kroplujących. Rurociągi zasilające zraszacze wykonane z rur PE PN 10. System sterowany czasowo z wykorzystaniem elektronicznego sterownika programowalnego i zaworów elektromagnetycznych usytuowanych przed poszczególnymi sekcjami. System dodatkowo wyposażony w czujnik opadu. Instalacja wyposażona w układ usuwania wody na okres przerw w użytkowaniu. Skrzynki z zaworami spustowymi zainstalowano w najniższych punktach sieci zasilającej.